FUSTA

La fusta és un material noble amb múltiples virtuts i alguna feblesa.
 
Elegant, càlida i confortable, aporta valor als espais que vesteix.
 
Per la seva naturalesa orgànica és molt susceptible a la deterioració si no s'ha tractat de manera adequada. Per a mantenir la seva bella imatge i les seves propietats mecàniques, és necessari donar-li unes mínimes cures, amb certa regularitat. Només així assegurarem un cicle de vida raonable, tenint en compte els costos d'aquest material.
 

Agentes degradantes más comunes

AGENTES BIÓTICOS

Hongos, mohos, eflorescencias, bacterias, insectos y otros organismos vivos representan uno de los agentes degradantes más comunes en este material.

RADIACIÓN SOLAR

Inevitable en la madera exterior, acelera el envejecimiento de este material, afectando a sus componentes. El primer efecto que se observa es el cambio de color del material, que adquiere un tono grisáceo

VANDALISMO

Imprevisible y muy común en zonas urbanas. Existen soluciones preventivas contra los pigmentos de sprays graffiti. En caso de rayadas y ataques mecánicos las soluciones son correctivas.

AGUA Y FUEGO

En edificación es imprescindible que el material cumpla con unos requisitos de reacción al fuego así como de humedad de equilibrio, que generalmente se obtienen mediante la aplicación de sistemas químicos específicos.

Recubrimientos técnicos y de protección

Prescrivim tractaments de protecció per a fusta, nanotecnológicos, que aporten un alt grau d'efectivitat.
 
Coneixem profundament el mercat dels recobriments superficials. Hem testat gran quantitat de referències i, avui dia, comptem amb una àmplia base de dades de recobriments classificats. Això ens permet oferir un grau de efectivitat en les nostres prescripcions, molt elevat.
 
Tractaments antigraffitiantienvelliment, rejovenidorshidrofugants amb alta transpirabilitat i un llarg etcètera.
 
Apostem per el manteniment preventiu, sobretot amb aquest material que, per la seva naturalesa, és més susceptible a la deterioració. Un bon diagnòstic de situació i la prescripció de tractaments adequada, és clau per a aconseguir cicles manteniment més llargs i, per consegüent, amb un cost, a llarg termini, molt més baix que en una altra condicions.
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+