FUSTA

 

Un material noble

 
La fusta és un material noble amb múltiples virtuts i alguna feblesa.
 
Elegant, càlida i confortable, aporta valor als espais que vesteix.
 
Per la seva naturalesa orgànica és molt susceptible a la deterioració si no s'ha tractat de manera adequada. Per a mantenir la seva bella imatge i les seves propietats mecàniques, és necessari donar-li unes mínimes cures, amb certa regularitat. Només així assegurarem un cicle de vida raonable, tenint en compte els costos d'aquest material.

Una divisió especialitzada

 
A IPL comptem amb professionals de llarg recorregut en el món de la fusta i amb un ampli background d'estudis realitzats per a la cura d'aquesta. Una divisió específica de la companyia, IPL Fusta, treballa exclusivament per a el tractament d'aquest material.
 
Aquesta divisió estudia factors crítics de resistència del material, analitza els recobriments de protecció existents en el mercat, testa aquests recobriments baix diferents condicions, entre altres estudis.
 

Restaurem fusta exterior

Restaurem i protegim tot tipus de fusta per a exterior, fins i tot quan el seu nivell d'afectació és avançat.
 
En IPL coneixem els millors tractaments per a rejovenir la fusta i retornar a aquesta tota la seva noblesa.
Apliquem totes les tècniques, amb la delicadesa necessària per a recuperar aquest material sense afectar a penes en el seu volum.
 

Prescrivim tractaments de protecció

 
Prescrivim tractaments de protecció per a fusta, nanotecnológicos, que aporten un alt grau d'efectivitat.
 
Coneixem profundament el mercat dels recobriments superficials. Hem testat gran quantitat de referències i, avui dia, comptem amb una àmplia base de dades de recobriments classificats. Això ens permet oferir un grau de efectivitat en les nostres prescripcions, molt elevat.
 
Tractaments antigraffitiantienvelliment, rejovenidorshidrofugants amb alta transpirabilitat i un llarg etcètera.
 
Apostem per el manteniment preventiu, sobretot amb aquest material que, per la seva naturalesa, és més susceptible a la deterioració. Un bon diagnòstic de situació i la prescripció de tractaments adequada, és clau per a aconseguir cicles manteniment més llargs i, per consegüent, amb un cost, a llarg termini, molt més baix que en una altra condicions.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+