SECTOR PÚBLIC

Especialitzats en la conservació de materials, a IPL hem desenvolupat plans de manteniment i conservació estètica per al sector públic en: 

         ►  Ajuntaments
         ►  Entitats culturals
         ►  Equipaments municipals

El manteniment d'espais públics requereix dels millors procediments de protecció, perquè tant l'acció de l'home com el pas del temps fan mossa en els edificis i equipaments.
 
A IPL oferim serveis de recuperació, protecció i manteniment de materials en diferents tipus de paraments. Per a això, comptem amb una extensa flota de vehicles taller equipats amb eines especialitzades en la conservació de tota mena d'espai públic.
 

Tasques destacades

 • Rehabilitació de mobiliari urbà (pèrgoles, bancs, ponts, fanals, etc.)
 • Rehabilitació patrimonial de façanes
 • Aplicació de recobriments nanotecnològics de protecció (anti graffiti, anti orines, anti taques, anti corrosius, etc.) sobre tot tipus de materials
 • Protecció de superfícies metàl·liques mitjançant laminatge anti vandàlic
 • Eliminació i neteja de graffitis en façanes i altres paraments
 • Tasques de recuperació d'acers enfront de corrosions i friccionis
 • Recuperació i poliment de vidres
 • Aplicació de laminatges anti vandàlics i solars en vidres
 • Tractaments d'acer cor-ten
 

Sector ferroviari

IPL lidera els serveis de conservació de la imatge en el sector ferroviari.

Desenvolupem plans de manteniment i conservació estètica d'estacions i material mòbil d'acord amb les exigències de qualitat dels nostres clients.

Actualment treballem per a:
 

SECTOR PRIVAT

Com a especialistes en la conservació de materials i edificis, a IPL fem treballs per a àmbits de el sector privat com:

         ► Arquitectes
         ► Empreses d'obra civil
         ► Edificis de l'àmbit hoteler
         ► Grans superfícies
         ► Empreses privades

El sector privat té unes altes exigències d'imatge en les seves infraestructures. Oferim, sempre, la màxima rigorositat i professionalitat, als nostres clients, en serveis de rehabilitació estètica d'infraestructures.
 
Tenim un servei ininterromput de 24 hores els 365 dies de l'any. Així, ens assegurem de complir amb les exigències de qualitat i amb els terminis acordats amb el client en la realització de les tasques de correcció, protecció i manteniment de les seves infraestructures.
 

Tasques destacades

 • Prescripció de recobriments de protecció superficial
 • Aplicació de recobriments superficials (anti graffiti, anti orines, anti taques, anti corrosius, etc.)
 • Tractaments d'acer cor-ten
 • Rehabilitació de mobiliari (pèrgoles, bancs, ponts, tarimes, etc
 • Poliment de vidres i acer front agressions externes tipus calç, ratllades i àcids.
 • Aplicació de laminatge anti vandàlic i solar sobre vidres.
 • Rehabilitació de façanes.
 • Neteges tècniques de final d'obra.
 • Correcció d'incidències vandàliques sobre qualsevol element i material.
 
 

Comunitats de veïns

Dins del sector privat, a IPL treballem per a la conservació i rehabilitació d'espais comunitaris, en comunitats de veïns i altres espais compartits.
 • Eliminació de graffitis
 • Rehabilitació de façanes
 • Protecció de façanes: hidròfobes, anti graffitis, anti orines, etc
 • Recuperació d'acers davant la corrosió, ratllades i àcids
 • Protecció d'acers: recobriments o laminatges anti vandàlics
 • Poliment de vidres front acumulació de calç, ratllades i àcids
 • Aplicació de laminatge solar i anti vandàlic