MANTENIMENT

 
IPL duem a terme Plans de Manteniment d'infraestructures urbanes i privades a mesura.
 
L'objectiu és garantir la qualitat de les infraestructures, retardant la degradació dels seus materials i rendibilitzant, així, les inversions.
 
Comptem amb una experiència de 30 anys en el sector ferroviari, que ens ha fet adquirir els coneixements necessaris i la capacitat d'anàlisi per a elaborar plans de manteniment i restauració adaptats a les necessitats de cada client.

Espais públics i privats sans

 
IPL hem desenvolupat una fórmula de control sistematitzat que permet detectar qualsevol situació de deterioració dels materials d'una infraestructura, amb immediatesa, ja sigui per agents climatològics adversos, vandalisme o pel simple ús.
 
Apostem per la nova cultura del manteniment, en la qual allargar el cicle de vida dels materials és l'única fórmula d'optimització de recursos i on la prevenció de la deterioració és clau per a una bona gestió del manteniment.
 
El nostre mètode de treball comprèn les següents fases i processos:
1. Consultoria Tècnica
Estudi de la situació
Detecció de problemàtiques
Prescripció de recobriments de protecció (Pla Preventiu)
Disseny del Pla de Manteniment
 
2. Posada a Zero
Correcció de materials/elements degradats
Protecció de materials/elements amb recobriments (Pla Preventiu)


3. Inspecció Periòdica
Seguiment programat dels espais, segons el pla dissenyat
Detecció de noves incidències
4. Correcció d'Incidències
Recuperació de tots els materials, afectat per l'ús, la climatologia o el vandalisme
Rutes programades
Optimització de temps i desplaçaments
 
5. Gestió de Dades
Programari GRAFFITEST
Seguiment a temps real d'activitats i traçabilitat de materials
Dades accessibles per als clients
 
6. Reporti al Client
Es reporta des d'un interlocutor únic amb el client
Es proposen mesures d'optimització

Software Graffitest

En IPL hem creat un software propi de control documental a mesura, el Graffitest, que facilita la gestió del manteniment de la imatge d'espais públics i privats.
Els nostres clients poden instal·lar aquest programari i fer un seguiment, a temps real, dels procediments i de les accions dutes a terme en les seves instal·lacions. A més, el sistema és compatible amb altres programes de gestió SAP/*ERP.
 
En IPL pautem, mitjançant aquest sistema, tant el manteniment com l'execució de garanties de tots els tractaments preventius i correctius que apliquem.
 
Servei 24 hores / 365 dies a l'any
L'estructura organitzativa i operativa de IPL compta amb torns de guàrdia de 24 hores, tots els dies de l'any.
 
Tots els contractes de manteniment contemplen la disponibilitat de equips de treball per a serveis d'urgència. Aquests es programen a petició expressa del client, davant contingències especials.
 
El nostre objectiu: superar les expectatives dels nostres clients per a convertir-los en socis de llarg recorregut.
Descobreix els nostres Projectes Realitzats per a tenir tota la informació que necessites.