PLANS ANTI-VANDÀLICS

"Lo más recomendable es asociar un mantenimiento correctivo con la frecuencia que se establezca, según necesidad. De este modo preservaremos, también, el ciclo de vida de los recubrimientos"
 
Recubrimiento antigraffiti
A IPL som especialistes en la implementació de Plans Anti vandàlics que redueixen l'impacte d'accions de vandalisme sobre les infraestructures del mobiliari urbà.
 

Accions preventives en “zones calentes”

 
Actuar en clau preventiva és fonamental per a allargar el cicle de vida dels materials i, per consegüent, reduir la despesa de recuperació de les infraestructures danyades.
 
Desenvolupem accions preventives en “zones calentes”, on els actes de vandalisme són més recurrents. Actuar de manera preventiva és l'opció més encertada, ja que minimitza els efectes de les accions vandàliques i els costos de correcció d'aquestes, preservant l'esforç inversor.
 

Tècniques de protecció de superfícies

LÀMINA ANTI VANDÀLICA
La làmina anti-vandàlica s'aplica sobre cristall i acer inoxidable. Tenen les següents característiques:

Per a tenir tota la informació i veure exemples de treballs realitzats, pots consultar els nostres Projectes Realitzats.