CONSULTORIA

 
La unitat de Consultoria de Conservació de Materials desenvolupa una important labor de transmissió de coneixements, tant als clients, com als diferents departaments de l'empresa, per a continuar evolucionant i millorant dia a dia.

Comptem amb més de 30 anys treballant per a assegurar la conservació i el manteniment d'espais i infraestructures.
 
Hem testat gran quantitat de recobriments i eliminadors en els diferents materials. Avui dia, comptem amb una extensa base de dades de productes, classificats segons la seva funcionalitat i efectivitat, en diferents condicions. A més, hem aconseguit definir estàndards de treball i una metodologia pròpia, molt eficaç i amb un alt retorn de la inversió.
 
Avui, posem el nostre extens know-how a l'abast d'empreses, organismes públics i privats i de particulars, per a ajudar-los a conservar les seves infraestructures i retardar, al màxim, la degradació dels seus materials.
 

Funcions de la unitat de Consultoria

 
 
 • Estudi i quantificació de problemàtiques i problemàtiques potencials de degradació de materials.
 • Prescripció de tractaments superficials per a la conservació de materials. 
 • Redacció de plecs tècnics.
 • Desenvolupament i actualització periòdica d'un manual d'Especificacions Tècniques de producte, per a garantir els millors resultats.
 • Incorporació constant de noves referències i nous avanços tecnològics.
 • Elaboració de Certificats de producte.
 • Elaboració d'una valuosa base de dades de recobriments de protecció més efectius del mercat.
 • Vigilància periòdica de Normatives i Reglaments.
 • Homologació de sistemes, processos i productes.
 • Disseny de estratègies de manteniment de patrimoni arquitectònic i espais públics, els seus materials i paraments.
 • Plans de formació i capacitació d'equips per a la conservació de materials.
 • Project management.
 • Gestió del ROI.
 • Plans de conscienciació social i RSC.
 
VOLS CONÈIXER MÉS?
Superem les condicions crítiques que degraden els materials. La confiança dels nostres clients és la nostra meta.