CONSULTORIA

 

Consultoría de materiales y recubrimientos

“Ponemos la ciencia al alcance de todos nuestros clientes”
 
La unitat de Consultoria de Conservació de Materials desenvolupa una important labor de transmissió de coneixements, tant als clients, com als diferents departaments de l'empresa, per a continuar evolucionant i millorant dia a dia.

Comptem amb més de 30 anys treballant per a assegurar la conservació i el manteniment d'espais i infraestructures.
 
Hem testat gran quantitat de recobriments i eliminadors en els diferents materials. Avui dia, comptem amb una extensa base de dades de productes, classificats segons la seva funcionalitat i efectivitat, en diferents condicions. A més, hem aconseguit definir estàndards de treball i una metodologia pròpia, molt eficaç i amb un alt retorn de la inversió.
 
Avui, posem el nostre extens know-how a l'abast d'empreses, organismes públics i privats i de particulars, per a ajudar-los a conservar les seves infraestructures i retardar, al màxim, la degradació dels seus materials.

Prescripciones con garantía de éxito

Hemos configurado una extensa base de datos de recubrimientos, clasificados según su funcionalidad y efectividad, en diferentes condiciones. Además, hemos logrado definir estándares de trabajo y una metodología propia, muy eficaz y con un alto retorno de la inversión.
 

Funcions de la unitat de Consultoria

Anticorrosivos, ignifugadores, antigraffiti, antienvejecimiento para madera, antielectrostática, soluciones easy to clean, hidrofugantes, estudios de factores críticos del deterioro de materiales y recubrimientos, homologación y certificación de productos, informes de clasificación y evaluación de productos, manuales de mantenimiento, definición de especificaciones de producto y de material, evaluaciones de daños causados por vandalismo.

Es tan solo una pequeña pincelada de la intensa labor de investigación del departamento, en el campo de los recubrimientos y los materiales.
 
 
 • Estudi i quantificació de problemàtiques i problemàtiques potencials de degradació de materials.
 • Prescripció de tractaments superficials per a la conservació de materials. 
 • Redacció de plecs tècnics.
 • Desenvolupament i actualització periòdica d'un manual d'Especificacions Tècniques de producte, per a garantir els millors resultats.
 • Incorporació constant de noves referències i nous avanços tecnològics.
 • Elaboració de Certificats de producte.
 • Elaboració d'una valuosa base de dades de recobriments de protecció més efectius del mercat.
 • Vigilància periòdica de Normatives i Reglaments.
 • Homologació de sistemes, processos i productes.
 • Disseny de estratègies de manteniment de patrimoni arquitectònic i espais públics, els seus materials i paraments.
 • Plans de formació i capacitació d'equips per a la conservació de materials.
 • Project management.
 • Gestió del ROI.
 • Plans de conscienciació social i RSC.
 
VOLS CONÈIXER MÉS?
Superem les condicions crítiques que degraden els materials. La confiança dels nostres clients és la nostra meta.