TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB)

 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) compta amb un Pla Anti Vandàlic integral.

S'han realitzat accions en totes les estacions, des dels accessos a les andanes. També totes les dependències i el parc mòbil estan protegits per aquest pla, alguns elements de mobiliari amb recobriments superficials, uns altres amb làmines anti vandàliques, tractaments de tallin, etc.
 
Aquest sistema del qual gaudeix TMB és un sistema de prevenció per a poder optimitzar els costos de correcció d'incidències i el cost de reposició d'elements.
 
La gran afluència de passatgers diaris que utilitzen aquestes instal·lacions facilita l'aparició de desgastos per ús i per actes vandàlics.
Protegir les superfícies amb recobriments superficials especials per a aquesta mena d'infraestructures ajuda a allargar considerablement el cicle de vida dels materials.
Aquest tipus de recobriments aplicats tenen diverses qualitats i característiques:
  • Nanotecnológicos
  • De alto rendimiento
  • Con propiedades anti-grafiti
  • Anti-óxido
  • Hidrofugantes
  • Anti-adhesivo
  • Láminas anti-vandálicas
  • Translucidas
  • Tratamientos de pintura
 
+
+
+
+
+
+