RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ DE TANQUES

 
Les tanques i tancaments tenen una doble funció. Delimitar l'espai en el qual els usuaris poden o no entrar, i alhora caracteritzar la zona en la qual es troben.
 
La utilitat de les tanques per a limitar i protegir espais és òbvia. Ara bé, unes tanques ben tractades i cuidades donen bona imatge i impressió, ja siguin de caràcter públic, com les d'un parc o un museu, com si són de comunitats de veïns o finques privades.
 
En IPL ens encarreguem de mantenir aquestes tanques en el millor del seu estat perquè desenvolupin la seva funció amb la màxima estètica i practicitat.
 
Juntament amb la façana, creen una de les primeres impressions que ens creguem d'un lloc. Uns tancaments ben cuidats ajudaran al fet que aquesta primera impressió sigui positiva.
 
+
+
+
+
+