RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ DE PAPERERES

 
Les papereres representen l'element més necessitat però menys respectat de les ciutats, juntament amb els bancs. Són un blanc fàcil per al mal ús i el vandalisme. La corrosió també és un factor que afecta aquest mobiliari urbà, i més quan estan fabricats d'acer inoxidable o altres acers.
 
IPL fem una valoració del dany i la degradació i apliquem el tractament que més s'adequa al material i a la mena de danys que sofreix. Segons la mena d'afectació és millor recuperar i arreglar l'element abans que reposar-lo, ja que el cost de reposició seria més car que el de tractament.
 
Els nostres tractaments són positius per a l'eliminació d'oxidació i de degradació del material, a més de ser altament resistent als elements corrosius com l'aigua de la pluja o les neteges dels carrers.
 
+
+
+