RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ DE JARDINERES

 
Les jardineres que decoren els espais poden ser de materials tan variats com la fusta, policarbonats i tot tipus d'acers sent el Cor-ten, el que està escalant posicions, gràcies a la seva enorme resistència a la intempèrie i a la humitat especialment.
 
A IPL ens encarreguem de mantenir el bon estat el mobiliari urbà amb les tècniques més adequades per a aquesta mena d'elements.
 
Es tracta d'uns elements totalment ornamentals que requereixen estar en un permanent bon estat, per la qual cosa la seva conservació i protecció són molt necessaris sovint.
 
+
+
+