RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ DE BANCS

 
Els bancs representen un dels elements de mobiliari urbà més importants, tant a les ciutats com en les comunitats de veïns. Són el mobiliari que rep més impacte per part de l'usuari, ja sigui pel seu ús o pel mal ús que se'ls pot donar.
 
Atacs vandàlics com ara pintades de grafitis són un dels més comuns càstigs que reben els bancs, ja siguin de fusta, de metall, de plàstic, etc. A més de les pintades, també les rascades i la climatologia afecta en el manteniment dels bancs.
 
A IPL ens encarreguem de restaurar i arreglar mobiliari urbà, en aquest cas bancs, ja siguin fabricats amb un material o un altre. Les restauracions d'aquests acostumen a ser in situ cosa que ens permet actuar emprant menys temps, augmentant l'eficiència d'execució i reduint els costos.
 
+
+
+
+
+
+