PREPARACIÓ I RECUPERACIÓ DE SUPERFÍCIES

Nivell de resistència química

Estudi del nivell i grau en què agents grafiti, contaminants, ambientals i industrials afecten la deterioració de les superfícies.
 
Determinació dels factors crítics que permeten aconseguir el màxim nivell de resistència química possible, mitjançant revestiments superficials de protecció.

Aplicació de revestiments

Adequació dels procediments de manipulació i aplicació de pintures i revestiments a la legislació i normativa vigent.
 
Millora de l'eficiència en la transferència de pintures i proteccions, en aplicacions amb brotxa, corró, tiràs i pistola.
 
Les especificacions d'aplicació són d'obligat compliment per a garantir l'efectivitat dels revestiments: pintures i recobriments nanotecnològics.

Neteges tècniques

Establiment de pautes i especificacions tècniques per a l'adaptació d'equips de neteja i inspecció, segons normatives i homologacions de fabricants i clients.
 
Desenvolupament de sistemes, mètodes i procediments de neteja amb utilització d'aigua a pressió que disminueixen dràsticament el consum d'aigua i optimitzen l'ús de productes químics.