PETRIS

 
En funció de la necessitat apliquem uns recobriments o uns altres, buscant sempre el tractament més adequat.
 
NETEGES TÈCNIQUES
RECOBRIMENTS DE PROTECCIÓ
 
IPL posseeix les eines i els productes més adequats per al desenvolupament de neteges especialitzades com ara:
  • Eliminació de grafitis.
  • Neteja de pol·lució en façanes.
  • Neteja de sediments en façanes i altres paraments.
  • Neteges tècniques de final d'obra.
Prescrivim i apliquem recobriments de protecció a diferents tipus de propietats: 
  • Antigrafiti.
  • Antiorines.
  • Antitaques.
  • Antiadhesivos.
 

Rehabilitació de façanes

 
Comptem amb especialistes en obra civil desenvolupant tasques de rehabilitació de façanes.
El compliment de terminis, la qualitat dels materials i la seguretat són tres premisses bàsiques en totes les nostres accions.
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+