Manteniment Petri Caixaforum

 
Les paraments verticals de el Caixaforum, de pedra blanca de capri (procedents de la pedrera cordovesa de Cabra), van requerir un tractament de neteja molt específic per a retornar-los el color blanc original que es va anar perdent amb el pas del temps.

La seva exposició a l'exterior, els residus atmosfèrics i el contacte amb la pol·lució van fer que la pedra perdés el seu color original. IPL ens encarreguem de retornar-los tot la seva esplendor.
Una vegada les pedres estaven netes, es van tractar tots els paraments amb recobriment anti-graffiti duent a terme un Pla Anti vandàlic.

Aquest tractament té propietats hidrofugants que, a més del grafiti, mantenen les superfícies aïllades de tota mena de brutícia, facilitant-se en gran manera les tasques de neteja posteriors.
Actualment, IPL revisa periòdicament les instal·lacions per a garantir els requeriments de qualitat d'imatge de les infraestructures del Caixaforum.
La preservació de l'acer i del cristall del vestíbul de l'edifici està inclosa en aquest Pla de Manteniment.
 
+
+
+