Manteniment Passeig de Colom

 

El Passeig Colón és una referència turística, obligada, a la ciutat de Barcelona. L'interès de l'Ajuntament per preservar aquest espai, en condicions òptimes, és alta.
 
L'emplaçament, rep una gran afluència de gent, no sols de visitants estrangers sinó també dels propis veïns de la ciutat.
 
Així, ens trobem amb un espai amb gran diversitat d'usuaris, que accedeixen a ell, que utilitzen el seu mobiliari i que el converteixen en “punt calent” per tota l'activitat que allí es desenvolupa/desembolica.
 
Per a aconseguir mantenir els requisits de Qualitat d'imatge establerts per l'Ajuntament, desenvolupem un Pla de Manteniment a mesura.
Visitem l'emplaçament amb una periodicitat establerta, per a assegurar que les incidències es detecten i esmenen de forma gairebé immediata i que romanen visibles a l'usuari el mínim temps possible.
 
En les mateixes inspeccions corregim les màximes incidències possibles i programem aquelles que precisen més maquinària o més temps d'execució o que precisen una delimitació de l'espai per a fer les tasques.
 
+
+
+