Manteniment vidres FGC

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya confia a IPL la protecció i conservació dels cristalls de les seves unitats mòbils.
 
L'elevat criteri de Qualitat d'FGC, requereix d'una activitat diària, per a assegurar que els trens surten en perfecte estat i que queda el mínim número de convoys en cotxera, per a ser corregits.
 
El nostre sistema de laminatge anti-vandàlic, (Pla Anti-vandàlic), ens permet aconseguir les cotes de qualitat, marcades pel client, amb el màxim grau d'optimització de recursos, al Pla de Manteniment.
 
La làmina anti-vandàlica de IPL, de les millors del mercat, és de fàcil reposició, per la qual cosa les tasques no es dilaten amb accions associades, com la retirada d'adhesiu, amb làmines de pitjor qualitat.
 
Les nostres làmines són totalment imperceptibles a l'ull humà i altament efectives enfront de la ratllada i l'àcid.
 
+
+