NETEJADORS, DECAPANTS I DISSOLVENTS VERDS

Homologació de productes

Homologació de productes amb la més baixa classificació de perillositat: dissolvents verds.
 
Assaig de l'eficàcia de dissolvents, netejadors i decapants que incorporen components naturals, amb propietats d'augment de la tixotropia, disminució de l'evaporació i augment de la biodegradabilitat, segons classificació OCDE.

Classificació de referències

Classificació mitjançant estudi bibliogràfic i en bases de dades internacionals, de les molècules (ingredients) que componen les diferents famílies de netejadors, decapants, dissolvents i neutralitzadors existents en el mercat mundial.