ESTACIONS DE LA LINIA 9 DE TMB

 
La Línia 9 de les estacions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha estat per a IPL un repte, un aprenentatge i un cas d'èxit.
 
Per a les estacions de la nova línia de metro es va dissenyar un sistema de protecció superficial totalment ajustat a les condicions de l'obra i a les necessitats estètiques i de funcionals de la línia.
 
El projecte requeria de la prescripció d'un tractament a mesura, desenvolupat en unes condicions molt singulars.
 
Aquest projecte que ens va obligar a estudiar, testar i desenvolupar solucions exclusives per a garantir l'objectiu de protecció marcat.
 
+
+
+