ESCOLA DELS ENCANTS

 
L'Escola dels Encants de Barcelona compta amb un recobriment superficial anti-graffiti en les seves façanes.
 
IPL apliquem aquest tractament per a facilitar les tasques de correcció d'incidències, optimitzant els costos de tal manteniment.
Característiques de l'aplicació del recobriment:
  • Totalment invisible
  • No afecta a l'estètica de la façana ni a la seva textura
  • Actua com a barrera contra els pigments d'esprais i retoladors
  • Evita les ombres conseqüents de llevar grafitis de parets, gràcies a que els pigments no arriben a penetrar en el material
 
+
+
+
+